---

Produkter

Vinterhager

MB-WG60

produkt

Idéen

ALUPROF S.A. utarbeidet et nytt MB-WG60 Systemet av Termisk Isolerte Profiler som brukes til å utføre Vinterhager og andre bygninger som drivhus, verandaer eller hobbyrom.

Vårt mål var å planlegge et system som kan brukes som en bolig hele året rundt, og i tillegg som en veranda med kalde profiler, glassert med plater av polykarbotan.

Vinterhagesystem skal opprettholdes som modellkonstruksjoner og arkitektoniske løsninger som skal planlegges individuelt sammen med MB-SR50 curtain wall der profilene til systemet muliggjør at det bygges tak med lange takbjelker.

Hovedpoenget ved systemet er muligheten til å bygge varme takk som legges på stakeprofiler og at det kan festes et MB vindus- og dørsystem i loddrette vegger, samt at det kan utføres et meget komplisert romlig bygg av taket.

MB-WG60 Vinterhagesystemet oppfyller de strengeste krav til sikkerheten, varmeisolasjonen, ventilasjonen uavhengig av værforhold. Det bør særlig legges vekt til enkel prefabrikasjonen og montasjen av profiler til dette systemet.

Bygningen

Vinterhagesystemet ble planlagt i to varianter, tatt i betraktning hovedbehov til brukere med hensyn til estetikken av rommet. I den første varianten er de bærende grunnprofilene, nemlig takbjelker, formete fra utsiden av rommet i form av en omvendt profil ^ som ender med stråle på 20mm. I den andre varianten formes det takbjelker fra innsiden av rommet som boksprofiler, grunnbredden i begge tilfeller er 60mm. Både for å øke den ytre og den inndre takbjelkens utholdenhet kan det forsterkes profiler med tilleggs elementer laget av aluminium eller stål. Takbjelker er knyttet til profiler til åser og hengslete profiler som er støttet mot takskjegget og takåsen som en kaskade, som forenkler avvaning og en effektiv ventilasjon av rommet som er veldig viktig i tilfelle vinterhager. Systemet karakteriseres av en enestående løsning som muliggjør at det dannes og plasseres roteringspunktet til hengsleprofiler rundt takskjegget og takåsen som lar taket bevege på 7-45° i forhold til planen, samt lar bruke de samme støttende profilene til ytre og inndre takbjelker, som forenkler prefabrikasjonen og reduserer antallet profiler som brukes til å utføre taket.

Det bør særlig legges merke til den veldig gode varmeisolasjonen av aluminium profilene og deres utmerket utholdenhet takket være bruk av spesielle termiske kamrete sperrer, EPDM membraner og HPVC profilen som beskytter glassets hjørner som er spesielt mottagelige for lave temperaturer termisk. Resultatet av den jevne fordelingen av koter ble presentert på temperaturkartet for enkelte seksjoner.

I systemet brukes det to forskjellige systemer av glassering: til ytre takbjelker – skjulende lister, til indre takbjelker pressende og skjulende lister som i søyle- og dragerkonstruksjoner i curtain wall, som muliggjør glassering på 20-40mm.

For å sikre effektiv avvaning av regnvannet fra taket og vanndampen fra innsiden av rommet ble systemet utstyrt med en indre takrenne som er integrert med takskjeggets profil og den hengslete profilen, og en ytre takrenne som kobles fra takskjegget som lar forandre utseendet til Vinterhagen. Det kan også brukes skjulende profiler som med sitt utseende refererer til ytre særpreg som finnes i MB systemer.

De viktigste særpreg til og fordeler av MB-WG60 systemet:

  • Stadig varmeisolasjon på hjørner av sammensatte vindusruter ved forbindelsen mellom veggen og taket som garanteres av en spesiel HPVC profil som brukes også til å feste glasseringsprofil som ikke begrenser tykkelsen på glass. HPVC muliggjør også at det innføres trinnglass med en utvendig kant som er særlig viktig i tak med liten stigningsgrad.
  • Profiler til takbjelker som nytter de mest moderne kammersperrene som øker varmeisolering og utholdenhet, og som er laget på en måte som optimaliserer teknologien for å valse aluminium profiler med termisk sperre
  • Systemet av takbjelkeprofiler, åser og hengselprofiler som er sammenføyde som en kaskade for å sikre optimal avvaning og ventilasjon, og garantere enkel montasje og behandling av takbjelker.
  • Det er vann- og vindtett gjennom bruk av faste EPDM membranen som stenger kald luft ute fra indre aluminium profiler.
  • Til ytre og indre takbjelkesystemer finnes det faste roteringspunkter mellom takskjegget, takåsen og hengsleprofiler som garanterer fri rotering av taket i vinkelen på 7-45°, og muliggjør at det kan lett skjules forbindelsen mellom veggen og taket og redusere antallet profiler som brukes.
  • MB-WG60 systemets sammenheng med curtain wall profiler til MB-SR50 systemet
  • Takrenners profil er sammenføyd med takskjeggets bjelke som muliggjør at det kan utføres en profil med termisk sperre som er stor på utsiden lettere, samt muliggjør at det kan utføres en takrenner med en valgfri form, avhengig av kunders krav. Til å begynne med tilbys det to profiler av takrenner som er i klassisk eller moderne stil.
  • Et stort utvalg av glassering på 20-40mm
  • Å sikre alle utstyr i systemet som garanterer den rette ventilasjonen, luftutvekslingen, oppvarmingen og et optimalt klima.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-SR50

produkt

Takket være et stort utvalg av profiler kan arkitektene utføre også de mest krevende prosjekter innen aluminium og glass bygg.

Systemet brukes til å bygge og utføre lette flate vegger som enten henges eller utfylles med, lysfangere og andre bygg.

Formen til søyler og drager lar bygge estetiske fasader med synlige smale skillelinjer, samt sikrer varighet og utholdenhet av bygget. I tillegg, profilene har avrundede kanter som forårsaker den såkalte ’soft-line’ effekten. En estetisk variant av MB-SR50 fasaden er den vannrette og loddrette linjen der understrekkes skiller – vannrette og loddrette.

Ved å bruke en kontinuerlig termisk sperre laget av HPVC isolasjonsmateriale og profilerte EPDM rutepakninger, er det mulig å oppnå den rette klassen av varmeisolering og redusere kondensasjonen av vanndampen på aluminium elementer.

Takket være spandrillen som er bygget av lag og som brukes ildfaste materialer som mineralull og gipsplater i, oppnås det brannsikkerhetsklasse F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO, avhenging av bygningen. For å utføre en brytevegg i den loddrette og den vannrette seksjonen, brukes det spesielle overlappende profiler og spesielt formete pressende og skjulende lister som forårsaker at det finnes ingen begrensninger i å skape bygningens ytter form, og ingen nød til å bruke spesielle vinkelstanger.

Dokumentet som refereres til for å erklære kompatibilitet av loddrette fasader i MB-SR50 systemet er den normaliserte europeiske norm "PN-EN 13830 Kledningsvegger – produksjonsnorm", mens takkledninger med glass som baserer på dette systemet godkjennes av Instituttet for Byggekunst i Warszawa nr AT-15-8158/2009.

Dette systemet kan også være grunnlaget til innbruddssikre konstruksjoner.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 
 
ALU-PRESTIGE POLAND LTD.
Grunwaldzka 9
82-500 Kwidzyn
Polen

tlf.: +48 55 615 10 15
fax: +48 55 621 12 99
mobil: +48 790 555 355

e-post: biuro@alu-prestige.pl
www.alu-prestige.pl