---

Produkter

Spesialistiske profiler

MB-45D

produkt

MB-45 er et moderne aluminium system som brukes til å utføre elementer av ut- og innvendig arkitektonisk bygg som krever ikke varmeisolering, f.eks. ulike typer skillevegger, vinduer, dører, samt dører som skyves manuelt eller automatisk, svingdør, vindfangere, butikkvinduer, kasserom, utstillingsvinduer, romlige konstruksjoner. Konstruksjonsdybden på profilene er 45 mm (karmen), 54 mm (fløyen) og dører: 45 mm og 45 mm, henholdsvis. Slike profildybdene til vindusrammen og fløyen gir et inntrykk av en enkel overflate fra utsiden etter lukkingen - i tilfelle vindu, og et inntrykk av bearbeidete overflater av fløyen og vindusrammen - i tilfelle dører. Utformingen av profilene gir slanke og holdbare vindus- og dørkonstruksjoner.

Et viktig fordel av MB-45 er at profilene kan bøyes. Takket vare dette får man en mulighet til å utfore ulike typer enkelte buer og mer kompliserte buekonstruksjoner.

Tettheten sikres takket være anvendelse av spesielle pakninger av EPDM syntetisk gummi som garanterer utholdenhet i årevis.

Et vesentlig kjennetegn ved systemet er dets nær sammenheng med MB-60 i MB-70 systemene. Systemets allsidihet og attraktivitet muliggjør et valg mellom ulike løsninger vedrørende forskjellige detaljer, f.eks. pakninger av den lave dørfløyen, pakninger i skyvende dører og svingdører, formen til rutelister, formen og høyden til terskler.

Systemet muliggjør bruk av glassesett med tykkelsen på 2 mm til 35 mm i vindusfløyer og på 2 mm til 26 mm i fastkarm vinduer og dørfløyer.

MB-45 systemet er også grunnlaget til spesielle løsninger: skillevegger og røyktette dører MB-45D (klasse S30) og glatte dører MB-45S

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-78EI

produkt

Et system av brannsikre vegger MB-78 EI brukes til å utføre inndre eller ytre skillevegger med dobbel- eller enkelfløy dører med brannmotstandsklasse EI15, EI30, EI45 eller EI60, i samsvar med PN-EN 13501-2+A1:2010. Systemet er forenlig med typiske vindus- og dørsystemer til ALUPROF S.A. - MB-45, MB-60 i MB-70 (felles profiler, detaljer, beslag, omarbeiding, osv.).

MB-78 EI systemets konstruksjon baserer på aluminium profiler med termisk sperre. Konstruksjonsdybden på profilene er: 78 mm. Profiler preges av lav U-verdi, bl.a. takket være spesielle termiske sperrer med bredden på 34 mm. Systemet muliggjør bruk av alle typiske brannsikre vindusruter av passende klasser (fyllers tykkelse på 13-49 mm). Av systemet kan også utføres røyktette konstruksjoner i flere utførelsesvarianter. Eksaminasjoner som ble gjennomført i Instituttet for Byggekunst i Warszawa beviser at produkter som dannes av dette systemet preges av veldig god støydemping (til 40 dB).

I 2011 MB-78EI systemet ble modernisert og fikk nye muligheter innen tillatte størrelser og andre byggs løsninger som beskriver her.

MB-78 EI systemer er godjeknt av Instituttet for Byggekunst i Warszawa nr AT-15-6006/2006 og AT-15-6006/2011.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 
 
ALU-PRESTIGE POLAND LTD.
Grunwaldzka 9
82-500 Kwidzyn
Polen

tlf.: +48 55 615 10 15
fax: +48 55 621 12 99
mobil: +48 790 555 355

e-post: biuro@alu-prestige.pl
www.alu-prestige.pl