---

Produkter

Fasader

MB-SR50

produkt

Takket være et stort utvalg av profiler kan arkitektene utføre også de mest krevende prosjekter innen aluminium og glass bygg.
Systemet brukes til å bygge og utføre lette flate vegger som enten henges eller utfylles med, lysfangere og andre bygg.

Formen til søyler og drager lar bygge estetiske fasader med synlige smale skillelinjer, samt sikrer varighet og utholdenhet av bygget. I tillegg, profilene har avrundede kanter som forårsaker den såkalte ’soft-line’ effekten. En estetisk variant av MB-SR50 fasaden er den vannrette og loddrette linjen der understrekkes skiller – vannrette og loddrette.

Ved å bruke en kontinuerlig termisk sperre laget av HPVC isolasjonsmateriale og profilerte EPDM rutepakninger, er det mulig å oppnå den rette klassen av varmeisolering og redusere kondensasjonen av vanndampen på aluminium elementer.

Takket være spandrillen som er bygget av lag og som brukes ildfaste materialer som mineralull og gipsplater i, oppnås det brannsikkerhetsklasse F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO, avhenging av bygningen. For å utføre en brytevegg i den loddrette og den vannrette seksjonen, brukes det spesielle overlappende profiler og spesielt formete pressende og skjulende lister som forårsaker at det finnes ingen begrensninger i å skape bygningens ytter form, og ingen nød til å bruke spesielle vinkelstanger.

Dokumentet som refereres til for å erklære kompatibilitet av loddrette fasader i MB-SR50 systemet er den normaliserte europeiske norm "PN-EN 13830 Kledningsvegger – produksjonsnorm", mens takkledninger med glass som baserer på dette systemet godkjennes av Instituttet for Byggekunst i Warszawa nr AT-15-8158/2009.
Dette systemet kan også være grunnlaget til innbruddssikre konstruksjoner.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-SR50 Efekt

produkt

Systemet brukes til å bygge og utføre spesielle lette kledningsvegger som enten henges eller utfylles med.

Økonomiske profiler oppnås gjennom optimaliseringen av seksjonens form og valget av den rette tykkelsen av veggen.

Et stort antall søyler og drager i systemer garanterer optimalt forbruk av aluminium. Ved store belastninger kan alle søyler ytterligere forsterkes med typiske indre aluminium profiler som øker søylers utholdenhet.

Enkel omarbeiding av profiler reduserer intensiteten av arbeidet og fjerner alle typer snitt i sideflater av søyler.

Den rette varmeisoleringen og støydempingen oppnås takket være bruk av en kontinuerlig termisk sperre av HPVC isoleringsmateriale og profilerte EPDM rutepakninger.

Takket være spandrillen som er bygget av lag og som brukes ildfaste materialer som mineralull og gipsplater i, oppnås det brannsikkerhetsklasse F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO, avhenging av bygget.

Tilbehøret som leveres med dette systemet, konsoller og aluminium koblinger som fester veggen til bygget, lages av AlMgSi0,5F22 aluminium legering.
Dokumentet som refereres til for å erklære kompatibilitet av loddrette fasader i MB-SR50 EFEKT systemet er den normaliserte europeiske norm "PN-EN 13830 Kledningsvegger – produksjonsnorm", mens takkledninger med glass som baserer på dette systemet godkjennes av Instituttet for Byggekunst i Warszawa nr AT-15-8158/2009. Dette systemet kan også være grunnlaget til innbruddssikre konstruksjoner.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-SG50

produkt

MB-SG50 systemet lar bygge og utføre lette kledningsvegger som enten henges eller utfylles med, tak, lysfangere, og brukes til generelle bygningsobjekter.

Bærende konstruksjonen til MB-SG50 systemet bygger på aluminium søyle- og dragerrist med profiler på 50mm i bredden. Drager festes til søyler på en overlappende måte som muliggjør forskjellige måter å montere på. Det må særlig legges merke til estetikken og lettheten av bygget: fyller ligger 16 mm fra hverandre og den synlige bredden til profiler fra innsiden er bare 85mm. På grunn av likt bygning av søyler og drager, veggen ser identisk ut fra innsiden som profiler av MB-SR50 systemet, som gjør at begge vegger kan monteres ved siden av hverandre i bygget. Den kompatilbiliteten utnyttes også ved bruk av identisk eller likt tilbehør for sammenføying eller montering av enkelte detaljer som reduserer byggkostnader.

Systemet muliggjør en mekanisk sikring av ytre vindusruter på en fast og punkt måte i hjørner av settet ifølge individuelle behov. Et vesentlig trekk ved MB-SG50 systemet er også sidefesting av aluminium karmer som muliggjør montering av ugjennomsiktige paneler til full vegg.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-SR50 A

produkt

Med grunnlag i søyle- og dragerkonstruksjoner oppstod det MB-SR50 overlappende system som muliggjør sammenføying av byggmaterialer med forskjellige egenskaper på utsiden og på innsiden av rommet.

Aluminium elementer som brukes på utsiden sikrer god, varig og uødeleggelig beskyttelse av det indre skjelettbygget mot værforhold. For å bygge et bærende struktur kan det brukes to typer materialer: profiler av tre som brukes på grunn av deres naturlig skjønnhet som skaper koselig stemning, eller profiler av stål som brukes på grunn av deres moderne (industriell) utseende eller store utstrekninger mellom støtter.

Å bygge MB-SR50A systemer baserer på å fikse aluminium profilen (søyle- og dragerkonstruksjoner) til en profil av tre eller stål som danner en sammesatt utholdende profil. Søyle- og dragerprofil ble dekket med en spesiell flat pakning av EPDM som forårsaker at hele fasaden oppfyller krav for gode parametre av varmeisolering og støydemping av vanlige seksjoner.

MB-SR50 A systemet kan brukes både til loddrette bygg, glasstak og vinterhager. Aluminium profilers utseende, slik som i tilfelle MB-SR50 tradisjonell vegg, kan omdannes individuelt avhengig av preferanser eller prosjektet gjennom å omforme skjulende lister.

Bygning og tekniske parametre:

 • bredden til søyler: 50 mm
 • bredden til drager: 50 mm
 • glassing med gjennomsiktige sett med tykkelse på 6-41 mm.
 • Aluminium profilens varmeisolering: Uf ≥ 2,49 [W/m2K]
 • støydemping: Rwmin = 40 [dB]

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-SR50 HI Takvindu

produkt

Et takvindu som er en del av MB-SR50 systemet. Den type vinduer brukes til montasje på tak med stigningsgrad på 10° til 40° i forhold til planet og kan brukes for å lage ventilasjonsklaffer.

Bærende aluminium profiler som brukes i takvinduer er laget av trekamrete profiler og isolert med polyamid belter som garanterer god utholdenhet, varmeisolasjon og stivhet.

Aluminium profiler er utformete på en måte som garanterer sammentrengt bygg av vinduets seksjon som forårsaker at vinduet stikker ikke fram over takets nivå.

Takvinduer er utstyrt med et effektivt avvanings- og ventilasjonssystem som er knyttet til søyle- og dragerveggs MB-SR50 system. En skjulende list fra utsiden utgjør takskjegget til regnvann, og fra innsiden er den nærmest mulig til vindusruten for å lette avvaning. I tillegg er vinduet utstyrt med en aluminium rille fra innsiden som samler vann fra utsiden av glasset.

For å sikre best mulig regnvanntetthet av vinduet, brukes det mest moderne EPDM cellepakninger. Henglser er skjulte på innsiden og takket være det er de beskyttet mot innflyttelsen av værfohold som forlenger deres liv.

Vinduet er tilpasset et utvalg av lukkemekanismer som finnes på merkedet. Det finnes både bjelkelås og kjedelås.

Maksimal tillatt bredden av vinduet er 1,50 m, mens høyden er 2,00 m. Maksimalt arealet av glasset kan ikke være større enn 2,10 m2.
Det er mulig å bruke vindusrutesett med tykkelse på 10-32 mm.
Vekten til vinduet er begrenset av tekniske parametre til den lukkemekanismen som brukes og kan ikke overskride 100 kg.

Takvinduet er en del av settet som brukes til å utføre glasstak av MB-SR50, MB-SR50 HI, MB-SR50 PL, MB-SR50 EFEKT systemene som godkjennes av Instituttet for Byggekunst i Warszawa nr AT-15-8158/2009

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-SR50 EI

produkt

Søyle- og dragerkonstruksjon av MB-SR50 EI systemet brukes til å bygge og utføre lette brannsikre vegger som enten henges eller utfylles med, i brannsikkerhetsklassen EI15, EI30, EI45, EI60 i samsvar med normen PN-EN 1364-3. Systemet klassifiseres som flammehemmer.

Systemets bygg baserer på et bærende skjelettbygg laget av loddrette (søyler) og vannrette (drager) aluminium profiler med boks-seksjon og karakteristisk bredden på 50mm.

Søylers og dragers profiler er sammenføyd og danner et aluminium gitter som fastes til bygningen med passende bærere.

For å oppnå brannmotstanden av aluminium profiler, søyler og drager utstyres med spesielle brannsikre innsatser. En brannsikker innsats består av en aluminium profil av en bestemt form beskyttet med plater av ildfaste materialer.

Et slikt bygg lar bruke typiske profiler av søyler og drager i systemet, som også brukes i MB-SR50 systemet hvilke øker effektiviteten av hele bygget.

I bygget MB-SR50 EI brukes det søyler med dybden på 85÷185mm, og drager med dybden på 65÷145mm.

I systemet nyttes det overlappende sammenføyinger av søyler og drager som muliggjør avvanning på en effektiv måte og den rette ventilasjonen av rom mellom vindusruter.

For å oppnå den optimale varmeisoleringen og støydempingen brukes det en kontinuerlig HPVC termisk sperre (isolatoren) og profilerte EPDM rutepakninger.

Glass og andre fyller fastes i riller ved ruter dannet av søyler og drager og en pressende list. I tillegg brukes det svellebånd i riller til søyler og drager. Den pressende listen monteres til bærende profiler ved bruk av en metrisk skrue og en mellomlegg av rustfri stål.

Maksimal høyde av en curtain wall er avhengig av utholdenhetsparametre som resulterer fra statistiske kalkulasjoner, men bygget bør separere hvert nivå med loddrette ekspansjonsfuger. Maksimale utstrekninger mellom og spennvidde til bærende profiler, tatt i betraktning det statistiske skjemaet, resulterer fra statistiske kalkulasjoner og størrelser til fyller. En curtain wall begrenses ikke med hensyn til lengden hvis det brukes vannrette ekspansjonsfuger.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-SR50 HI

produkt

Curtain wall systemet med øket varmeisolasjon

Energisparing av hele bygningen er avhengig av fasadens varmeisolering. MB-SR50 søyle- og dragerkonstruksjon oppfyller stadig økende krav til arkitekter og investorer av moderne objekter. I ALUPROFs tilbudet av systemer finnes det en variant av MB-SR50 HI hvilkens Uf-verdier for varmegjennomgang, avhengig av fyllens tykkelse, er mellom 0,81-1,27 W/m2K.

Slik god varmeisolering oppnås takket være utbytting av den faste varmeisolatoren HPVC for PE isolatoren som preges av en lav verdi av lambda varmegjennomføring og gode isolerings parametre, samt økning i tetting i fohold til den stadarde fasaden. MB-SR50 HI fasaden muliggjør bruk av glass på 26-44 mm. I tillegg til god varmeisolering, har fasaden også gode parametre av tettheten for vanninfiltrasjon (klasse RE 1200) og luft (klasse AE(1050)). Vindbelastning er 2400 Pa.

MB-SR50 HI bygget ble eksaminert i laboratorium til departamentet av lette skillevegg og glass ved Instituttet for Byggekunst i Warszawa (Laboratorium Zakładu Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń Instituttet for Byggekunst i Warszawa) og fikk kvalifikasjonsattester nr 351/2008/E og 351/2008/E.

Dokumentet som refereres til for å erklære kompatibilitet av loddrette fasader i MB-SR50 HI systemet er den normaliserte europeiske norm "PN-EN 13830 Kledningsvegger – produksjonsnorm", mens takkledninger med glass som baserer på dette systemet godkjennes av Eksaminasjoner i Institutt for Byggekunst i Warszawa nr AT-15-8158/2009.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-SR50 IW

produkt

Curtain wall systemet med et vindu som åpnes mot innsiden og en ramme som er usynlig fra utsiden

I fasader som baserer på et søyle- og dragerkonstruksjoner kan det brukes forskjellige elementer som kan åpnes: det kan være vinduer med en synlig ramme som åpnes mot innsiden eller utsiden (MB-SR50 RT vinduet), og vinduer som fra utsiden sett virker „uten karmen” som baserer på profiler av MB-SG50 systemet som åpnes mot utsiden. Nyheten er en konstruksjon der vinduet åpnes mot innsiden, men fra utsiden sett er den ikke forskjellig fra bygningen med fastkarmer. Fra utsiden får vi utjevning av søyler og drager. Vinduet er glasset strukturelt og vindusruten uten den såkalten „step” klistres til profilens fløy. Estetiske verdier av MB-SR50 IW er ikke den eneste fordelen ved den løsningen. En annen er god varmeisolering - Uf=1,82 verdien for varmegjennomgang er W/m2K (i den standarde varianten).

Bygget finnes i tre varianter: standard, med flate lister eller i bygget av typen EFEKT.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-TT50

produkt

Søyle- og dragerfasadesystem som lar utføre curtain walls eller utfyllende vegger, tak og romlige konstruksjoner. Det brukes en ny holdning til konstruksjonen av aluminium profiler og tilbehør som er ansvarlige for tettheten og varmeisolasjonen av sammenføyinger. Takket være det beskytter fasaden godt mot varmeenergitap. MB-TT50 systemet lar forme bygnignen på ulike måter og kan utnyttes som brannsikre og innbruddssikre løsninger.

Trekk som påvirker estetikken og funksjonaliteten til fasader utført i MB-TT50 systemet:

 • former av profiler som er i samsvar med løpende trender i arkitektur muliggjør å jevne ut profiler til søyler og drager fra innsiden av fasaden
 • en rekke vinkelsammenføyinger lar planlegge romlige bygg
 • sett av tilpassede isolatorer er en utmerket beskyttelse mot byggets varmeenergitap, og deres form muligjgjør prefabrikasjonen av fasaden
 • et sett pakninger og avvanings kaskadesystemet på tre nivåer garanterer at fasaden fungerer riktig, også i vanskelige værforhold
 • et stort utvalg av glasstyper og god bærende egenskap til søyler-drager sammeføyningen (2,5 KN) muligjgjør bruk av ulike typer vindusruter og montasje av store og tunge sett
 • et stort utvalg av elementer som kan åpnes i fasaden: forskjellige typer vinduer og dører, samt takvinduer, vinduer som er integrerte med fasaden, og sidesvingvinduer og vinduer som åpnes parallelt MB-SR50 OWTekniske parametre for systemet::

Lufttetthet:
klasse AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004
Vanntetthet:
klasse RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004
Vindbelastning:
2700PA, EN 12179:2004, EN 13116:2004
Sikkerhet:
4050 Pa EN 12179:2004, EN 13116:2004
Slagmotstand:
klasse I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006
Brannsikkerhet:
mulig i varianten EI 30 og EI 60
Varmeisolasjon (Uf):
fra 0,6 W/m2K

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-SG50 Glidehengslet vindu

produkt

I tillegg til å opprette en ny type strukturvegg MB-SG50, til tilbudet av fasader innførte ALUPROF S.A. også MB-SG50 glidehenslete vinduer for å bruke i søyle- og dragerkonstruksjoner.

MB-SG50 glidehenslet vindu kan brukes i det klassiske MB-SR50 søyle- og dragerveggsystemet, men også i modifiserte MB-SR50 PL og MB-SR50 EFEKT systemene.

En av de viktigste fordelene av denne løsningen er økonomiske profiler som forårsakser at konstruksjonen virker lett som er spesielt viktig sett fra utsiden.

Takket være bruket av moderne teknologi som baserer på strukturell klistring av det ytre glasset til en aluminium karm ved bruk av bygg silikon, unngikk vi til å bruke aluminium elementer eller mekaniske sammenføyinger fra utsiden. Det forårsaker at man får et jevnt linjebilde fra utsiden av fasaden med bredden på 16mm og at glidehengslete vinduer virker ikke forskjellige fra naboliggende faste vinduer.

For å oppnå de beste varmeisolerings- og støydempende parametrene, brukes det nyeste tekniske løsninger vedrørende termiske sperrer og rutepakninger. Det ble også prosjektert et effektivt avvanings- og ventilasjonssystem som garanterer langt og uavbrutt bruk av vinduet.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-SE75 Elementfasade

produkt

Element fasade MB-SE75 brukes til individuelle realiseringer av objekter hvilke bør monteres fort og som ikke krever stillaset. MB-SE75 fasadens konstruksjon består av segmenter som fastes til den bærende konstruksjonen av bygningen og segmenter som sammenføyes. Prefabrikasjonen av elementer gjennomgår på verkstedet som betydelig forbedrer kvaliteten til produkten. Den idéen resulterer i at løsningen har flere fordeler: montasje på byggeplass takket være ferdige glassete segmenter er fortere enn ved tradisjonelle søyle- og dragerfasader; det krever ikke stillaser og reduserer kostnader av byggplassets administrering. Systemet til elementfasaden oppfyller de strengeste tekniske og estetiske krav. Bygget som utføres i et slikt system, både fra ut- og innsiden, preges av en synlig bredde til profiler på 75 mm med en smal ekspansjonsfuge på 9 mm imellom segmenter. Avhengig av krav som stilles, består systemet av profiler med dybder på 85-145 mm. Fyller i MB-SE75 fasaden varierer i bredden fra 26 til 42 mm Systemet preges av veldig god varmeisolering til bygningen, Uf-verdien til søyler og drager er mellom 1,56 og 2,83 [W/m2K], avhengig av deres funksjon og bygning. Konstruksjonen garanterer god motstand mot vann- og luftinfiltrasjon som bekreftes med parametrene som ble oppnådd i Instituttet for Byggekunst:

- lufttetthet: Klasse AE1200 PN-EN 12152:2004
- vanntetthet: Klasse RE1200 PN-EN 12154:2004
- vindbelastning:

 • bruksmessig 2400[Pa] PN-EN13116:2004
 • sikkerhetsmessig 3600[Pa] PN-EN13116:2004

- slagmotstand: Klasse I5/E5 PN-EN14019:2004

En innledende eksaminasjon av den ITT typen ble gjennomført i samsvar med normen PN-EN 13830:2005.

I fasader av MB-SE75 systemet kan det brukes forskjellige elementer som kan åpnes: vinduer og dører som baserer på MB-70 eller MB-70HI systemet, vinduer med en skjult fløy MB-70US, MB-70US HI eller MB-70SG, og konstruksjoner uten karmen som hengsles mot utsiden som baserer på MB-SG50 systemet.

God sammenheng av enkelte elementer av systemer muliggjør optimal tilpasning av konstruksjonen til spesifikke krav av objekter.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 
 
ALU-PRESTIGE POLAND LTD.
Grunwaldzka 9
82-500 Kwidzyn
Polen

tlf.: +48 55 615 10 15
fax: +48 55 621 12 99
mobil: +48 790 555 355

e-post: biuro@alu-prestige.pl
www.alu-prestige.pl