---

Produkter

Vinduer, dør, skillevegger

MB-59S

produkt produkt

MB-59S systemet anvendes til utføring av utvendige konstruksjonsdeler som trenger termisk isolering og støydemping f.eks.: ulike typer vinduer, dører, vindfangere, butikkvinduer, osv. Konstruksjonsdybden på vindusprofilene er: 45 mm (vinduskarmen), 54 mm (fløyen). De utvendige overflatene til disse profilene danner én overflate. Konstruksjonsdybden pa dørprofilene er den samme både for vinduskarmen og fløyen: 50 mm.

Inntrykket av forblending av fløyene og vindusrammen kan da ses både på innsiden og utsiden. Nesten alle vindus- og dørprofiler har en trekamret konstruksjon, der det sentrale kammeret er et isolasjonskammer mellom termiske sperrer. Takket være en slik løsning ble det mulig å utføre slanke, rimelige og stive profiler. Et Sammenføyingssystem med en termisk sperre muliggjør anvendelse av tofargete profiler - ulike pa innsiden og på utsiden av faseden. I MB-59S brukes det profilerte omegaformede termiske sperrer i polyamid forsterket med vindusruterfiber. En slik utforming av termiske sperrer garanterer veldig god termisk isolering og riktig avvanning av profilenes indre kamre.

Uf-verdien i MB-59S profiler er: til vinduer fra 2,25 W/m2K, til dører fra 2,58 W/m2K. Tettinger som brukes i slike profiler kan være fra 4 mm til 40 mm i breden i vindusfløyer; i dører, butikkvinduer og faste vinduer: fra 4 mm til 31 mm.

En av de grunnfordelene ved MB-59S systemet er en stort utvalg av tilpasninger av beslag og måter de kan monteres på. Konstruksjonen av dørprofilene, takket være anvendelse av spesielle riller, gjør det mulig å montere ulike typer hengsler uten bearbeiding, som f.eks. mortise henglser, samt kroker og drager. Dørene kan også vare utstyrt i tradisjonelt monterte utvendige henglser. Vindusprofilene har profilerte riller med størrelser som gjør det mulig å montere rammebeslag og koblinger i samsvar med EURO standarden, både på aluminiumvinduer og kunststoffvinduer. Slike løsninger muliggjør montering av beslag fra de fleste kjente produsentene. En vesentlig fordel ved denne konstruksjonen er også muligheten til å bøye profilene og utføre ulike typer av buer og buekonstruksjoner.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-59SE

produkt

MB-59SE er en del av vindu-dør system MB-59S. Profilers dybde er 50 mm. Materialer og konstruksjons løsninger som brukes garanterer høye tekniske verdier: veldig god varmeisolasjon, tetthet mot vann og luft, samt forkortet produksjons- og monteringstid. Inni kan det monteres vanlige profiler av godkjente firmaer.

Konstruksjoner av MB-59SE preges av lav Uf-verdi for varmegjennomgang - fra 2,73 W/m2K. Systemet muliggjør bruk av vindusruter sett med tykkelse på 4,5 mm til 31,5 mm. Produkter som baserer på dette systemet ble grundig eksaminert i samsvar med EN normer og fikk utmerkede resultater.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-60

produkt produkt

MB-60 er et moderne aluminium system, som brukes til kompliserte realisasjoner på utsiden av bygget som krever meget god varmeisolasjon og støydemping. Systemet brukes for eksempel for ulike typer vinduer, dører, vindfangere, montre og andre konstruksjoner.

Systemprofilene har en trekamret oppbygging. Konstruksjonsdybden pa vindusprofilene er: 60 mm (vindusrammen), 69 mm (fløyen), og dørene henholdsvis: 60 mm og 60 mm. Slike profildybdene til vindusrammen og fløyen gir et inntrykk av en enkel overflate fra utsiden etter lukkingen - i tilfelle vindu og et inntrykk av bearbeidete overflater av fløyen og vindusrammen - i tilfelle dører. Utformingen av profilene gir slanke og holdbare vindus- og dørkonstruksjoner.

Profilene, bl.a. vindusrammene, fløyer eller lekter kan bøyes. Takket være dette får man en mulighet til å utføre ulike typer enkelte buer og mer kompliserte buekonstruksjoner.
MB-60 er preget av en utmerket U-verdi for varmegjennomgang takket være bruk av termiske sperrer og pakninger. Uf-verdien til MB-60 profiler er: til vinduer fra 2,0 W/m2K, til dører fra 2,30 W/m2K. I systemet har det blitt anvendt profilerte omegaformede termiske sperrer med en bredde på 24 mm (vinduer) og 14 mm(dører) av polyamid forsterket med vindusruterfiber. Utformingen av sperrene øker fastheten til profilene i forhold til flate sperrene og gjør det lettere å avvanne profilene som samtidig sikrer riktig varmeisolering i alle værforhold.

Termiske sperrer som brukes i vinduene har i tillegg en tetting på skjøtestedet av profilen og sperren og utvekster som deler inn kammeret mellom aluminiumsprofilene indre og ytre i tre deler. Terskelprofilen i HPVC og EPDM pakningene garanterer meget god varmeisolasjon av fløyene og gode parametre for regn- og luftgjennomgang.

Et vesentlig kjennetegn ved systemet er dets nære sammenheng med systemene MB-45, MB-59S og MB-70, hvilke muliggjør bruk av felles elementer som bl.a. vindusruterlister, hjørneelementer, tettelister, pakninger mot vindusruter og mot profilspor, felles beslagsystem, hengsler, og felles teknologiske prosesser, for eksempel Sammenføying av lekter og karmer/poster, liming i hjørnene, utskjaringer o.a. Takket være den slags teknologiske forening, generell utforming av produktene fra ulike systemer er nesten identisk, bade på innsiden og utsiden.

MB-60 systemet er gunnlaget til løsninger med øket varmeisolasjon: MB-60HI, MB-60US HI, MB-60E HI, MB-60EF HI.

Dette systemet kan også være grunnlaget til innbruddssikre konstruksjoner.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-60US

produkt

MB-60 Skjult fløy system er en del av vindu-dør systemet med termisk ALUPROF S.A. skillevegg MB-60. MB-60 US er et moderne aluminium system som brukes til å lage elementer av utvendig arkitektonisk bygg som trenger varme- og lydisolasjon.

Vinduer som er laget av elementer av dette systemet har usynlige fløyer fra utsiden. I tilfelle av tilligende faste vinduer og vinduer som åpnes er det ikke mulig å skille mellom de feltene. Bredden til vinduskarmer sett fra utsiden av bygget er liten som gir et inntrykk av at konstruksjonen er lett og slank.

Hver konstruksjon som er bygget i MB-60 US systemet som brukes til montering i innvendig bygg må være utstyrt i avvanningssystem og ventilasjonssystem fra vindusruterkammeret og kammeret mellom fløyen og karmen. Ventilasjonshull og avvanningshull er dekket med plast fra utsiden.

Et vesentlig kjennetegn av systemet er dets nær sammenheng med andre ALUPROF S.A. systemene, hvilke muliggjør bruk av felles elementer, som bl.a. vindusruterlister, hjørneelementer, tettelister, pakninger mot vindusruter og mot profilspor, felles beslagsystem, hengsler, og felles teknologiske prosesser, for eksempel Sammenføying av lekter og karmer/poster, liming i hjørnene, utskjaringer o.a.

Systemet er også tilgjengelig i en variante med øket varmeisolasjon MB-60US HI. Økning i varmeisolasjonen oppnås takket være spesielle innsatser som plasseres i sentrale kamre av profiler, noe som reduserer varmegjennomgang gjennom konstruksjonen takket være lav ledningsevne, samt reduserer de konveksjon og varmestråling.

Dette systemet kan også være grunnlaget til innbruddssikre konstruksjoner.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-60E

produkt

MB-60E systemet brukes både til å danne dører med varmeskillevegg og vinduer som settes sammen med dør. Systemet muliggjør at det oppnås konstruksjoner med gode bruksegenskaper og gode tekniske parametre, samt garanterer det økonomisk produksjonskostnad og forkorter og forenkler montering av dører, som er vesentlig nå for tida når man letter etter muligheter til å spare gjennom hele innvesterings prosessen.

MB-60E er en del av et populært og ansett MB-60 vindu-dør system. Et vesentlig kjennetegn av systemet er dets nær sammenheng med andre ALUPROF S.A. systemene hvilke muliggjør bruk av felles elementer og vindusruterlister. Systemprofilene med en trekamret oppbygging har konstruksjonsdybde på 60 mm. Overflater av dørfløyene er på samme nivået som karmen, sett både fra ut- og innsiden. Sett av vindusruter og andre fyller som brukes i MB-60E systemet har bredden på fra 5 mm til 41 mm som festes ved bruk av pakninger med en såkalt precuting hvilke reduserer tallet av skjær og garanterer god tetthet.

Systemet muliggjør at det brukes typiske EN beslag, lås og hengsler. Takket være profilers bygningen er det mulig å bruke utvendige lås og drager – både i monteringen og i utbyttingen. Vi har også et utvalg av terskler og tverrstanger av den lavere dørfløyen.

Til tross for at MB-60E regnes som en økonomisk produkt, er dets varmeisolasjonen like bra som i grunnsystemet MB-60. Et fordel ved profilene er at de kan lett bøyes, og takket være dette kan man utføre ulike typer enkelte buer og mer kompliserte buekonstruksjoner.

MB-60E butikkvinduer lages også i variant med øket varmeisolasjon MB-60E HI. Økning i varmeisolasjonen oppnås gjennom å plassere i aluminium profiler til karmer og rammer spesielle innsatser som reduserer varmegjennomgang gjennom konstruksjonen, takket være lav ledningsevne, samt reduserer de konveksjon og varmestråling.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-60HI

produkt

For å oppfylle behov for byggprodukter med god varmeisolasjon, har vi utarbeidet vindussystemer med termisk skillevegg MB-60HI, MB-60US HI, MB-60E HI, MB-60EF HI. Deres konstruksjon bygger på påIitelige, sammensatte og ansette grunnsystemene MB-60, MB-60US, MB-60E i MB-60EF.

For bygningen av MB-60HI systemet er Uf-verdien ifra 1,48 W/(m2*K), avhengig av profiler og elementer som brukes.

Økning i varmeisolasjonen oppnås takket være spesielle innsatser som plasseres i sentrale kamre av profiler som reduserer varmegjennomgang gjennom konstruksjonen takket være lav ledningsevne, samt reduserer de konveksjon og varmestråling.

Vinduer av MB-60HI systemet, slik som i tilfelle grunnsystemet, kan brukes både i individuelt bygg og i aluminium fasader. Hvis brukt som fyllen i søyle- og dragerkonstruksjoner vegger, er det best å bruke dem sammenføyet med systemet med øket varmeisolasjon MB-SR5l0 HI.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-70

produkt

MB-70 systemet er et moderne aluminium system som brukes til å utføre utvendige konstruksjonsdeler som trenger varmeisolering og støydemping f.eks.: ulike typer vinduer, dører, vindfangere, butikkvinduer, tredimensjonale kontruksjoner, osv.

Systemprofilene har en trekamret oppbygging. Konstruksjonsdybden på vindusprofilene er: 70 mm (vindusrammen), 79 mm (fløyen), og dørene: 70 mm og 70 mm, henholdsvis. Slike dybder av profilene til vindusrammen og fløyen gir et inntrykk av en enkel overflate fra utsiden etter lukkingen - i tilfelle vindu og et inntrykk av bearbeidete overflater av fløyen og vindusrammen - i tilfelle dører. Utformingen av profilene muliggjør slanke og holdbare vindus- og dørkonstruksjoner.

MB-70 systemet preges av en utmerket U-verdi av koeffisienten for varmegjennomgang takket vre anvendelse av termiske sperrer og pakninger. Dette har en stor betydning nå for tiden da det legges stadig større vekt på energibruk og miljøvern. Uf-verdien for konstruksjonene i MB-70 systemet, avhengig av de profilene som brukes og tilbehør er fra 1,5 til 2,39 W/(m2*K). I systemet brukes det profilerte omegaformede termiske sperrer med en bredde på 34 mm (vinduer) og 24 mm (dører) av polyamid forsterket med vindusruterfiber. Utformingen av sperrene øker fastheten av profilene i forhold til flate sperrer og gjør det lettere å avvanne profilene som samtidig sikrer riktig varmeisolering i alle værforhold. Termiske sperrer som brukes i vinduene har i tillegg en tetting på skjøtestedet av profilen og sperren og utvekster som deler inn kammeret mellom aluminiumsprofilene indre og ytre i tre deler.

Tettheten sikres gjennom bruk av spesielle pakninger av dobbelt-komposit EPDM syntetisk gummi: helstopt og cellegummi, noe som garanterer motstand mot aldring under mange års bruk og veldig god termisk isolering. MB-70 er det første systemet der det har blitt brukt slikt materiale til utførelsen av den sentrale pakningen.

Systemet muliggjør anvendelse av rutesett med tykkelser på 21 mm til 57 mm i vindusfløyer og fra 12 mm til 48 mm i faste vinduer og dorfløyer. Et såpass vidt omfang av tykkelset til utfyllinger garanterer bruk av alle typiske og uvanlige ruter.

Med et stort utvalg av farger tilfredsstiller vi behov av de mest krevende kunder. Fargeoverflater er anode eller pulvermalt.

MB-70 systemet er grunnlaget til løsninger med øket varmeisolasjon: MB-70 HI, MB-70US Hi og den kald-varme vindusbaserte fasaden MB-70CW HI.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-70HI

produkt produkt

For å oppfylle behov for byggprodukter med god varmeisolasjon, har vi utarbeidet vindu-dør systemer med termisk skillevegg MB-70HI, MB-70US HI og curtain wall som baserer på MB-70CW HI vinduer. Deres konstruksjon bygger på påIitelige, sammensatte og ansette grunnsystemene MB-70, MB-70US i MB-70CW.

Varmeisolasjonen i karmene av de systemene er betydelig bedre enn varmeisolasjonen i karmene av grunnsystemene.

For bygg av MB-70HI systemet er Uf-verdien fra 1,11 til 2,3 W/m2K, avhengig av profiler og elementer som brukes.

Økning i varmeisolasjonen oppnås takket være spesielle isolerings innsatser som plasseres i det sentrale isolasjonskammeret som dannes gjennom sammensetting av aluminium profiler med termiske sperrer. De innsatsene reduserer varmegjennomgang gjennom konstruksjonen takket være lav ledningsevne. Deres sentral beliggenhet reduserer også konveksjon og varmestråling.

Vinduer og dører til MB-70HI systemet kan brukes som grunnsystemets elementer i individuelt bygg og i aluminium fasader. Hvis brukt som fyllen i søyle- og dragerkonstruksjoner vegger, er det best å bruke dem sammenføyd med systemet med øket varmeisolasjon MB-SR50 HI.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-70SG

produkt

BESKRIVELSE AV BYGGET
Vinduer som kan åpnes av MB-70SG systemet er en del av vindu-dør systemet med termisk sperre MB-70 til ALUPROF S.A. Systemet muliggjør utformingen av vinduer med vindusprofiler som er usynlige fra utsiden. Vindusprofiler MB-70SG oppfyller derfor estetiske krav stilt av arkitekter og investorer, dvs. forskjellen i utseendet mellom faste elementer og slike som kan åpnes er ikke synlig sett fra utsiden.

Bredden til synlige karmprofiler og vindusrammer er mindre enn i tilfelle MB-70US systemet. Vinduer av den type brukes til å integrere i åpninger i vegger og feste i søyle- og dragerkonstruksjoner fasade.

MB-70SG systemet karakteriseres av lav varmegjennomgangs U-verdi (som i MB-70 systemet) takket være spesielle termiske sperrer og pakninger. Systemets vindusprofiler oppfyller termiske krav til materialegruppen1 i samsvar med DIN 4108 T.4.

Profilers konstruksjonsdybden er 70 mm i tilfelle rammer og fløyer. Aluminium profiler har trekamret oppbygning der det sentrale kammeret er isolasjonskammer mellom termiske sperrer. I systemet brukes det profilerte omegaformede termiske sperrer av polyamid forsterket med vindusruterfiber. Slik form av profiler forsterker stivheten til profilene i forhold til flate sperrer og forenkler avvaning av profiler.

vindusruter klistres til aluminium fløyprofil med strukturelt silikon. Klistring utføres av firmaer som er omskolerte av silikon leverandører, og prosedyren er kontrolert som garanterer at det skaffes rette sammenføyinger.

Det brukes sammensatte enskamrede vindusruter delt inn i grader, overflaten av hvilke med tykkelse på 6 mm lages av herdet eller termisk forsterket glass. På grunn av estetikken foreslås det å bruke reflekterende overflater.

I systemet brukes det mekanisk støtte av lavere kanter både til flaten på utsiden og på innsiden. Den utvendig flaten til sammensatte vindusruter ved lukket fløy er ytterligere sikret med utvendig rammepakning som sikrer vindusruter mekanisk mot å falle ut.

Sammenføying av vindusruteret med fløyens ramme er skjult ved bruk av lister og rutepakninger. Takket være det kan det brukes vindusruter med stor breddeutvalg. Profiler har riller på slike størrelser som muliggjør at det brukes grensebeslag i samsvar med EURO standarden.

Sammenføying av profiler utføres med minst mulig omarbeiding ved bruk av leverte aluminium ledd og tilleggselementer. Detaljerte informasjoner gjeldende enkelte ledd finnes på følgende sider av katalogen. Trepakning av rommet mellom fløyen og vindusrammen garanterer vann- og lufttetthet.

Indre rammepakning og sentral pakning er laget av dobbelt-komposit EPDM gummi: ensartet og cellegummi som sikrer god tetthet og varmeisolasjon. Å følge anbefalinger som finnes i denne katalogen garanterer at produkten oppfyller forventingene til brukere i mange år. Har dere spørsmål eller er dere i tvil? ALUPROF S.A. spesialister hjelper gjerne.

TEKNISK BESKRIVELSE AV RÅSTOFFER OG MATERIALER OG TILLEGGSINFORMASJONER

PROFILERS BYGG
rofilene som brukes i MB-70SG systemer er trekamrede, der det sentrale kammeret er isolasjonskammer mellom termiske sperrer.

Den ytre profilen – for å oppnå kompatibilitet med byggs silikon – anode males. Den indre profilen kan anode males eller lakkeres med et av RAL fargene.
VINDUSRUTER
I vinduene til MB-70SG systemet kan det brukes sammensatte enskamrede vindusruter som velges slik at bygningen oppfyller krav til varmenormer og andre normer for lydmotstand av rom og brukssikkerhet.

Den utvendige flaten med tykkelse på 6 mm bør lages av herdet glass eller termisk forsterket glass (av estetiske grunn anbefales det reflekterende glass).

OBS! Reflekterende flater kombinerte med farget glass har lav transparens som må legges merke til ved å lage byggsprosjektet. Valget av vindusruter bør baseres på prøver leverte av glass leverandører.
BYGGS SILIKONLIM
Den utvendige flaten av sammensatt glass klistres til den utvendige anode malt profilen ved bruk av bygg silikon. Alle parametre til silikonen, området på vindusruter og profiler som lages limet på og prosedyrer, må være i samsvar med krav og anbefalinger av produsenten av silikonen. Før det utføres klistring, må det gjøres en klebrighetstest av bygg silikonen til profilen.

 

MB-45

produkt

MB-45 er et moderne aluminium system som brukes til utføring av innvendige og utvendige konstruksjonsdeler som ikke behøver varmeisolering f.eks.: ulike typer skillevegger, vinduer, dører (både dører som skyves manuelt og automatisk), svingdører, vindfangere, butikkvinduer, kasseposter, utstillingskasser, tredimensjonale kontruksjoner.

Konstruksjonsdybden på vindusprofilene er: 45 mm (vindusrammen), 54 mm (fløyen), og dørene: 45 mm og 45 mm, henholdsvis. Slike dybder av profilene til vindusrammen og fløyen gir et inntrykk av en enkel overflate fra utsiden etter lukkingen - i tilfelle vindu og et inntrykk av bearbeidete overflater av fløy og vindusrammen - i tilfelle dører. Utformingen av profilene gjør det mulig med slanke og holdbare vindus- og dørkonstruksjoner.

En viktig fordel av MB-45 systemet er muligheten til å bøye profilene, bl.a. vindusrammene, fløyer, lekter, noe som muliggjør utføring av ulike typer buer og buekonstruksjoner. Tettheten sikres ved bruk av spesielle pakninger i EPDM syntetisk gummi, som garanterer motstand mot aldring under mange års bruk.

Et særpreg av systemet er at dets nær sammenheng med vindu- og dørsystemene MB-60 og MB-70. Allsidigheten og attraktiviteten av systemet økes tatt i betraktning muligheten til å velge mellom forskjellige løsninger og varianter i tilfelle ulike kontruksjonsdetaljer, f.eks. tetting av den nedre dørfloyen, tettinger i skyve- og svingdører, formen på rutelistene, formen og høyden på dørkarmene.

Systemet muliggjør anvendelse av rutesett med tykkelser fra 2 mm til 35 mm i vindusfløyene og fra 2 mm til 26 mm i faste vinduer og dørfløyene.

MB-45 system er også grunnlaget til spesielle løsninger: skillevegger og røyktette dør MB-45D (av klassen S30) og de såkalte glatte dør MB-45S

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-W86

produkt produkt produkt

Et vindu-dør system som preges av veldig gode parametre som oppfyller ulike behov av dets brukere. Dets profilers bygg har 3 varianter av utførelse, avhenging av behov for innsparing av varmeenergi: ST, SI i AERO. MB-86 er det eneste systemet av aluminium vinduer i verden som det brukes aerogel til – et materiale som har en utmerket varmeisolasjons egenskap. En av fordelene av MB-86 systemet er også utholdenheten til profilene som muliggjør dannelse av større og tyngre vinduer.

Særpreg som påvirker funksjonaliteten og estetikken til MB-86 systemets vinduer:

 • brede termiske sperrer med en ny form som lar bruke et tilleggs sperre i isolasjonssone til profilene
 • pakning som består av to elementer som pakker utmerket godt og isolerer termisk rommet mellom fløyen og kammeret
 • et stort utvalg av profiler garanterer estetikk og utholdenhet av bygningen
 • lister for glassering med tilleggs pakning i to varianter: Standard og Prestige
 • former av profilene er tilpasset monteringen av forskjellige grensebeslag, samt skjulte hengsler
 • et stort utvalg av glassetyper lar bruke alle typer vindusruter, også dobbeltkamrede, akustiske og innbruddssikre
 • avvaning av profiler tilgjengelig i to varianter: tradisjonell eller skjult


Tekniske parametre for systemet:
Lufttetthet: klasa 4, PN-EN 12207:2001
Vanntetthet: klasa E 1500, PN-EN 12208:2001
Varmeisolering (Uf):
MB-86 ST fra 1,3 W/m2K
MB-86 SI fra 0,9 W/m2K
MB-86 AERO fra 0,5 W/m2K
Vindbelastning:
klasse C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12210:2001

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB i paneler

produkt

BESKRIVELSE AV BYGGET
Systemet til festing av vinduer og dører i sandwichpaneler er et moderne bygg fra ALUPROF S.A. som oppfyller behov til kundene våre, arkitekter, investorer og selskaper som vi samarbeider med. Det er et system av aluminium profiler som muliggjør at det festes og monteres enkelt ulike typer vinduer og dører av MB-45, MB-45S, MB-59S, MB-59SE, MB-59S CASEMENT, MB-59S PIVOT, MB-60, MB-60 PIVOT, MB-60 US, MB-70, MB-70 US systemene i objekter laget av forskellige typer sandwichpaneler med tykkelsen på 60 - 150 mm.

Systemet preges av en enkel bygning og enkel montering som bygger på å klinke fastende vinkelstål og skjulende profiler i spesielle klinkende lister. Det er av stor betydning nå for tida med økende behov for redusert monteringstid. Hjørnesammenføyinger lages gjennom skjæring av endelser av profiler i vinkel på 45° og føyes dem sammen med leverte aluminium innsatser til hjørner. Å følge anbefalinger som finnes i denne katalogen garanterer at monteringen oppfyller kunders krav gjennom årevis av bruk av bygningen. Har dere spørsmål eller er dere i tvil? ALUPROF S.A. spesialister hjelper gjerne.

2. EKNISK BESKRIVELSE AV RÅSTOFFER OG MATERIALER OG TILLEGGSINFORMASJONER

ALUMINIUM PROFILER
Aluminium profiler er laget gjennom behandling av EN AW-6060 aluminium legering i samsvar med PN-EN 573-3, status T66 i samvar med PN-EN 515 eller av AlMgSi0,5 F22 legering i samsvar med DIN 1725 T.1.
Profiler oppfyller krav stilt i PN-EN 755-1.
Mekaniske egenskaper av profiler er i samsvar med PN-EN 755-2.
Avvik i størrelser av profiler ifølge PN-EN 12020-2.
Overflater til profiler bør avsluttes med anode overflater eller polyester pulveroverflater som beskytter mot korrosjonen.

Anode overflater må oppfylle de følgende krav:

 • tykkelsen på overflaten merkert ifølge PN-EN ISO 2360 eller PN-EN ISO 2808 – 20-30 μm,
 • utseende ifølge PN-80/H-97023,
 • graden til tettheten av overflaten ifølge PN-90/H-04606/02,
 • overflatens motstand til korrosjonen ifølge PN-76/H-04606/03.

  Polyester pulveroverflater:
  • tykkelsen på overflaten merkert ifølge PN-EN ISO 2360 eller PN-EN ISO 2808 – 75±15μm,
  • relativ hardhet ifølge PN-EN ISO 1522 – min. 0,7,
  • motstand til riving fra underlaget ifølge PN-EN ISO 2409 – grad 0,
  • motstand til salttåketest ifølge PN-ISO 7253,
  • motstand til virkning av væsker ifølge PN-EN ISO 2812.


  Et utvalg av flere enn 180 RAL lakkfarger.

  PAKNINGER
  Rutepakninger og rammepakninger er laget av EPDM syntetisk gummi i samsvar med DIN 7863 eller termoplastisk elastomer TPE i samsvar med DIN 7715 E2 eller ISO 3302-1. Pakninger sammensettes gjennom klistring eller sveising.

 

Til de vindussystemene nevnte ovenfor finnes det ulike varianter av utførelsen som:


MB-59S CASEMENT

produkt

MB-59S CASEMENT systemet er en moderne konstruksjon som brukes til utføring av svingvinduer og utadslående sidehengslete vinduer - økonomiske og samtidig med gode bruksegenskaper.

Slike vinduer er ment både til innsetting i muråpninger og til montering i en søyle- og dragerkonstruksjon. Konstruksjonen baserer på et vindus- og dørsystem med en MB-59S termisk sperre. Dybden på rammeprofilene er 50 mm, på fløyene er det 59 mm. Det har blitt anvendt profilerte termiske sperrer av omega typen med en bredde på 16 og 22 mm av polyamid forsterket med vindusruterfiber.

Utadslående vinduer kan være utstyrt med to typer hengsler: vippehenglser eller glidehenglser. Profilene i MB-59S CASEMENT systemet har profilerte riller med dimensjoner som gjør det mulig å bruke rammebeslag og koblinger i henhold til EURO standarden. Det monteres beslag av slike kjente produsenter som: Sobinco, Securistyle.

Systemet muliggjør anvendelse av rutesett med tykkelser fra 4,5 mm til 40,5 mm i vindusfløyer og 4,5 mm til 31,5 mm i faste vinduer. Slik utførte konstruksjoner er preget av både en veldig god estetikk og gode bruksparametre:

- de innvendige overflatene til vindusrammen og fløyen danner én overflate,
- rutepakninger er lite synlige fra utsiden.
- pakningene monteres kontinuerlig, uten tilkutting i hjørnene, noe som forkorter monteringstiden og øker tettheten
- hver vinduskonstruksjon har et effektivt system for avføring av vann og ventilasjon fra rutekammeret og fra kammeret mellom fløyen og vindusrammen.

Utadslående vinduer, baserte på et standard vindus- og dørsystem, ble utarbeidet særlig med tanke på brukerne i Storbrittanien, der slike løsninger blir oftest valgt. De produktene har også sine entusiaster på andre merkeder.

Mer informasjon om dette systemet finner du her

 

MB-59S PIVOT, MB-60 PIVOT

produkt

MB-59S PIVOT sidesvingvinduet er en del av ALUPROF S.A. MB-59S vindus- og dørsystemet med termisk sperre.

MB-59S PIVOT er et moderne bygning som brukes til å utføre vinduer med en loddrett eller vannrett roteringsakse med gode økomiske eller bruksegenskaper og som kreves varme- og lydisolasjon. Den type vinduer festes både i murer og søyle- og dragerkonstruksjoner.

Mulige størrelser til fløyer:

1.Vinduer med vannrett roteringsakse :

 • Høyde: 800 - 2000 mm.
 • Bredde: 500 – 2400 mm.
 • Vekt: maks. 180 kg.

2.Vinduer med loddrett roteringsakse:
 • Høyde: 500 - 2400 mm.
 • Bredde: 800 – 2000 mm.
 • Vekt maks. 120 kg.


ZRoterende henglser garanterer at fløyen beveges i vinkel på 0º til 180º. Hengsler til fløyen kan være utstyrt med en blokade til vinkelen på 22º. Etter å ha skrudd på knotten til blokaden av fløyen, kan det roteres i vinkelen på 180º f. eks. for å vaske utsiden av vinduet på en bekvem og trygg måte.

Vindusruter og andre fyller monteres ved bruk av lister og rutepakninger. Vinduets bygning muliggjør at det brukes sett av ruter med tykkelse på 4,5 mm til 31,5 mm.

Tettheten mot vann og luft er sikret takket være bruket av spesielle pakninger av EPDM syntetisk gummi. Presis omarbeiding og montering har en stor inflyttelse på vinduers tetthet.

Hvert sidesvingvinduet som monteres i innvendig bygg må være utstyrt i et effektivt avvanings- og ventilasjonssystem av glasskammeret og av kammeret mellom fløyen og karmen. Den type vinduer brukes oftes i land av Vest og Nord Europa.

I 2002 innførte ALUPROF S.A. en ny løsning på tilbud: et sidesvingvindu. Bygget baserer på MB-60 vindus- og dørsystemet og kalles for MB-60 PIVOT.

MB-60 PIVOT sidesvingvinduene er en del av ALUPROF S.A. MB-60 vindus- og dørsystemet med termisk sperre. Det er et moderne bygg som brukes til å utføre vinduer med en loddrett eller vannrett roteringsakse som krever varme- og lydisolasjon. Den type vinduer festes både i murer og søyle- og dragerkonstruksjoner.

Det bør særlig legges merke til mulige størrelser av sidesvingvinduer: et vindu med en vannrett roteringsakse kan være av høyden på: 800 - 2000 mm og bredden på: 500 – 2400 mm. Maksimal vekt: 180 kg. Hengsler garanterer at fløyen beveges i vinkel på 0º til 180º. Hengsler til fløyen kan vare utstyrt med en blokade til vinkelen på 10, 15 eller 22º.

Mer informasjon om dette systemet finner du her og her

 
 
ALU-PRESTIGE POLAND LTD.
Grunwaldzka 9
82-500 Kwidzyn
Polen

tlf.: +48 55 615 10 15
fax: +48 55 621 12 99
mobil: +48 790 555 355

e-post: biuro@alu-prestige.pl
www.alu-prestige.pl